Liên hệ

Chi nhánh 1

Chi nhánh 2

Chi nhánh 3

Liên hệ

Địa chỉ

Chi nhánh 1 – Eus Fruit Shop: 344 Diên Hồng, Quy Nhơn
Chi nhánh 2 – Sydney Direct: 271 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn
Chi nhánh 3 – Sydney Direct: 265 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn

Điện thoại

Chi nhánh 01: 0931.955.005 – Chi nhánh 02: 0931.788.997 – Chi nhánh 03: 0931.101.109 – Shiper: 0799.799.789

Email

Phuonganhbui1@gmail.com \

Thời gian mở cửa

Open: 8:00 sáng – Đóng cửa: 23:00 tối
Hàng ngày

Tell us your project